Ingeniørfirma arbejder præventivt med fastholdelse og trivsel

Hvis man vil fastholde sine medarbejdere, skal man have et løbende fokus på trivsel, også selv om det allerede går rigtig godt. Det ved de hos Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, der har involveret medarbejderne i fortsat at skabe den bedst tænkelige arbejdsplads for samtlige ansatte.

”Fastholdelse er en udfordring rigtig mange steder i dag. Alle ville jo nok ønske, at de med et trylleslag kunne sikre, at samtlige medarbejderne blev, men sådan er virkeligheden ikke. Der skal arbejdes med det. Det er en løbende proces, og den skal startes i tide, før der eventuelt opstår udfordringer med fastholdelsen.”

Sådan lyder det fra Helle Skjerning Jacobsen, der er projektleder og uformel HR-ansvarlig hos Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Gevinsten i det udefrakommende perspektiv

For Helle Skjerning Jacobsen var det afgørende at få tilknyttet en ekstern HR-konsulent som en vigtig del af indsatsen omkring trivsel og fastholdelse i virksomheden:

”I dagligdagen vil man som leder eller HR-ansvarlig nok helst fokusere på alt det, der gør vores arbejdsplads god, og som fungerer rigtig fint. Men vi har jo samtidig brug for at skrue på nogle ting, så vi hele tiden forbedrer vilkårene for vores medarbejdere. Vi har oplevet en kæmpe værdi i at få hjælp af en ekstern HR-konsulent, som gjorde os opmærksom på, hvad vi kunne finpudse, og hvor vi kunne optimere.

Det kræver mod at stille de kritiske spørgsmål, som får ting til at flytte sig. Og dét fordrer efter min mening en person udefra, som kan spotte og påpege nogle helt andre ting, end man selv kan indefra i organisationen. Det udefrakommende perspektiv sætter virkelig nogle ting i gang både på tankeplan og i form af hele konkrete indsatser”, forklarer Helle Skjerning Jacobsen.

Sparring til ledelsen og involvering af medarbejderne

Netop sparring og hjælp til at igangsætte nogle konkrete tiltag var målet, da de hos Viggo Madsen indledte samarbejdet omkring HR og ledelse.

Helle Skjerning Jacobsen uddyber:

”Vi havde brug for en katalysator, der kunne sikre en fremdrift i vores arbejde med trivsel og fastholdelse. Og vi behøvede en person, der kunne hjælpe os med den involvering af medarbejderne, som vi rigtig gerne ville have. Det resulterede blandt andet i en medarbejderworkshop, som Anne afholdt.

Jeg har naturligvis talt med både ledelse og medarbejderne om workshoppen efterfølgende, og der var nogle ting, som gik igen i de snakke. Først og fremmest nævnte folk, at det føltes som om, man blev hørt. Og så betød det meget for os alle sammen, at vi ikke skulle sidde i rundkreds og kaste med en bold. Det var en workshop, som var meget direkte fokuseret på det, som vi skulle arbejde med. Og det var godt, for i ingeniørverdenen er vi ikke så vilde med hokuspokus og noget, der bliver lidt for luftigt.

Anne havde virkelig vores opmærksomhed og vores respekt, fordi hun havde fanget, hvem vi er. Hun havde læst sit publikum og formåede at give os det, som vi havde brug for og gerne ville have. Og hun var god til at sikre, at vi holdt fokus på det, som var emnet for workshoppen”, uddyber Helle Skjerning Jacobsen.

En tydelig vision og klare virksomhedsværdier

Forud for den første workshop med medarbejderne havde partnergruppen haft en temaformiddag, hvor de sammen med Anne fik formuleret og nedfældet virksomhedens årelange vision og værdier og afklaret, hvordan det bedst kunne blive tydeligt formidlet til medarbejderne.

Helle Skjerning Jacobsen fortæller:

“Det var vigtigt for ledelsen at dele med medarbejderne, hvilken retning de ser Viggo Madsen gå i, og hvad det er for en virksomhed, de gerne vil drive også fremadrettet. Det handler jo i høj grad om værdier og om den helt særlige kultur, vi har, og som vi gerne vil bevare. Derfor havde vi både brug for fra ledelsens side at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kunne præsentere visionen og værdierne og samtidig også få medarbejdernes input til arbejdspladsen den anden vej rundt”.

Afgørende med en ekstern HR-konsulent

Det at have en HR-konsulent med på sidelinjen er noget, som Helle Skjerning Jacobsen varmt vil anbefale:

”Jeg vil anbefale alle at ringe til Anne. Det er så fedt at mærke, at ting rykker. Og det har været et virkelig behageligt forløb, hvor vi føler os hjulpet og vejledt, men uden at Anne bare giver os ret. Hun tør udfordre os og spørge ind: ”Kunne man forestille sig, at det var på en anden måde?” Hun er enormt god til at spotte og formulere nogle ting, som kan sætte noget i gang på en god måde.

Jeg tænker faktisk, at uanset hvilken situation man står i som virksomhed, så vil det give mening med et samarbejde á la det, vi har. Alle virksomheder vil jo have gavn af at få besøg af en ekstern konsulent med jævne mellemrum. Ens virksomhed er på mange ligesom ens bil, der skal til serviceeftersyn. Bilen kan godt køre. Men den kunne køre bedre. På samme måde vil vi gerne have et eftersyn i forhold til, om der er noget, vi kunne gøre her og nu frem for, at vi først opdager det, når bremserne ikke virker, eller der ikke er mere olie på.

Lige nu har vi eksempelvis fokus på at finpudse vores onboardingforløb, så vi er sikre på, at forløbet rent faktisk imødekommer de behov, som vores nye kolleger har, når de starter hos os”.

Ting bliver prioriteret når man trækker en ekstern konsulent ind

Når Helle Skjerning Jacobsen skal forklare, hvad det har betydet at få hjælp af en ekstern konsulent, går ordene ”prioritering” og ”handling” igen:

”For ledelsen betyder samarbejdet med Anne, at indsatsen omkring fastholdelse er blevet en endnu større prioritet. For det er klart, at når man har købt sig en ydelse, så sørger man også for at bruge den. Vi har købt adgang til Annes viden og knowhow, og derfor sørger vi for at få stillet nogle afgørende spørgsmål og få drøftet nogle vigtige emner.

Samarbejdet er sat i en ramme, hvor der jævnligt er et strategimøde, der popper op i vores kalender og minder os om, at det er noget, vi skal huske at fokusere på. Det sikrer et kontinuerligt fokus på, hvad vi kan gøre bedre, og hvor der er begyndende huller i osten, som vi skal være opmærksomme på. På den måde holder Anne os til ilden og holder os op på ting.”

Et vigtigt signal til medarbejderne

”Og det er jo ikke kun i ledelsen, at samarbejdet har en kæmpe værdi. For medarbejderne tror jeg, at samarbejdet med Anne har været et bevis på, at ledelsen gør noget. Det er ikke bare ”nu har vi trykt vores virksomhedsværdier på en musemåtte”. Det, at ledelsen jævnligt holder møder med Anne og afvikler workshops for medarbejderne, betyder meget. Og jeg tror faktisk, at det betyder mere for medarbejderne, end de selv har indset endnu.

Det, at Anne jævnligt kommer i huset og er en tydelig figur, skaber også tryghed hos medarbejderne. De begynder at kende hende og ved, hvad hun står for. De ved, at med Anne får man noget konkret med sig derfra. Den kontinuitet i form af en fast huskonsulent, synes jeg, giver rigtig god mening”, forklarer Helle Skjerning Jacobsen.

Hun fortsætter:

”Det er virkelig dejligt, at partnerne ville investere i firmaet på den her måde. Jeg er personligt rigtig, rigtig glad for mulighed for at vise medarbejderne, at vi aktivt investerer i hele tiden at gøre Viggo Madsen til en endnu bedre arbejdsplads.”