Workshops

En workshop er en effektiv og samlende måde at kickstarte en proces, hvor I skaber bedre trivsel, effektivitet, motivation og teamwork eller hvad fokus end skal være.

Jeg tilbyder skræddersyede workshops, som tager specifikt udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger eller mål. Jeg har samtidig en palet af temaworkshops, I kan vælge ud fra.

Motivationsworkshop

Motivation i et team eller en afdeling er helt afgørende for effektivitet, trivsel og teamwork. Men motivation kan være en skrøbelig størrelse. Det kræver en indsats at bevare motivationen. Og det kan være svært at højne motivationen igen, hvis den har fået lov at falde.

Jeg har tilrettelagt en workshop, som sikrer, at teamet skuer fremad, tager fælles ejerskab og når frem til konkrete tiltag, som kan styrke motivation, passion, drive og fokus både for den enkelte og for den samlede gruppe.

Teamwork-workshop

Teamwork er alfa omega, men det kommer langt fra af sig selv. Det er desværre ikke nok at ansætte dygtige medarbejdere eller have et team, der trives godt sammen socialt. For der er mange aspekter, der skal harmonere, for at et team arbejder godt sammen, trækker på hinandens ressourcer og handler med respekt i hverdagen.

Jeg tilbyder en workshop, hvor vi i fællesskab definerer teamets ønsker til identitet, samspil og setup. Vi kommer omkring egne og andres styrker og svagheder, og vi etablerer i fællesskab, hvad der skal til for, at alle trives og yder bedre både individuelt og i samspillet med kollegerne.

Trivselsworkshop

Faglighed, motivation og fokus kan være på plads, men hvis det samtidig halter med trivslen, er det et enormt benspænd for produktivitet og kvalitet i arbejdet. Derfor er trivslen så afgørende. Trivsel handler naturligvis (også) om følelser, men trivsel er ikke nødvendigvis et ’blødt’ emne. Fokus er nemlig på, hvad der skal til for, at den enkelte medarbejder kan trives og dermed yde sit bedste. Og det kan ses på bundlinjen.

Min workshop om trivsel fokuserer på behov, energi, kriterier for hvornår vi trives, kommunikation mellem kolleger (og eventuelt ledelse), egen kontrol og ansvar. Workshoppen munder ud i en plan for, hvad den enkelte kan gøre for at højne egen og kollegers trivsel i hverdagen.

Workshops i kombination med coaching

Både de skræddersyede workshops og de ovennævnte temaworkshops er ekstremt effektive, når de sættes sammen i en række, så der arbejdes med medarbejderne over en længere periode og fra flere vinkler.

Samtidig fungerer det godt at koble workshops med løbende coaching, så hver enkelt medarbejder eller leder modtager coachingsessioner mellem de enkelte workshops. På denne måde kan vi komme endnu mere i dybden og skabe endnu større fokus, motivation, ejerskab og trivsel hos hver enkelt.