Sparring, rådgivning og kompetencer efter behov

Har jeres HR-afdeling brug for sparring, ekstra hænder eller udefrakommende kompetencer?

Eller har I slet ingen HR-afdeling og behov for rådgivning og praktisk hjælp til personaleforhold? Så kan en freelance HR-konsulent være løsningen.

Fordele ved en freelance HR-konsulent

Der er mange fordele ved at hyre en freelance HR-konsulent.

For det første betaler I kun for de timer, som I reelt bruger. Det betyder, at I ikke risikerer at ansætte en HR-chef eller koordinator, som triller tommelfingre, når der er stille på HR-fronten.

Samtidig sikrer I jer en kvalitet i jeres HR-indsats, fordi I får en specialist ind i virksomheden, der har erfaring med HR, og som både kan rådgive jer på strategisk niveau samt udføre de aftalte tiltag i praksis, mens I fokuserer på jeres kerneopgave.

Det er heller ikke uvæsentligt, at en freelance HR-konsulent er neutral, fordi hun ikke er sovset ind i virksomhedens og personalets historik, gamle roller og eventuelle tidligere konflikter. Uvildigheden gør det muligt at gå mere direkte og objektivt til opgaverne, og det skaber en fortrolighed blandt medarbejderne, fordi de ved, at freelance HR-konsulenten ikke er forudindtaget over for dem. Samtidig har en freelance HR-konsulent ikke mandat til at fyre, degradere eller fordele opgaver, og det skaber tryghed og tillid, at HR-rollen på den måde ikke er mudret til med forskellige hensyn og faglige kasketter.

Hvilke opgaver kan en freelance HR-konsulent løse?

En freelance HR-konsulent kan hjælpe med en lang række opgaver. Det kan for eksempel være:

Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Medarbejderudvikling
 • Trivselsmåling
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Medarbejderudvikling
 • Trivselsmåling
 • Ledercoaching
 • Rekrutteringsstrategi
 • HR-årshjul
 • MUS
 • Forandringsprocesser
 • Strategidage
 • Workshops
 • Stresshåndtering
 • Konfliktløsning
 • Opsigelser