Udvikling af ledere

Enhver ambitiøs leder har fokus på at udvikle sig i sin rolle som leder. Den løbende udvikling er med til at styrke motivationen, sikre at lederjobbet forbliver spændende og ikke mindst gøre lederskabet effektivt. Lederudvikling kan foregå i mange forskellige setups og med forskelligt fokus. Men det bør altid tage udgangspunkt i den enkelte leder. Derfor anbefaler jeg skræddersyede forløb til lederudvikling.

Individuel lederudvikling

Lederudvikling kan gå i mange retninger, da alle ledere er forskellige og vil have behov for at fokusere på forskellige aspekter af deres lederskab og lederrolle. Lederudvikling kan handle om at skulle håndtere generelle issues i forhold til selve rollen som leder eller issues, der relaterer sig til den specifikke branche eller faglighed, som er i spil.

Lederudvikling kan også adressere emner som din personlighed i forhold til din lederstil eller dine hæmmende overbevisninger, der bremser din fremgang, mindsker din arbejdsglæde, tærer på din energi og stjæler dit fokus.

Individuelt lederudviklingsforløb skræddersyet til dig

Jeg tilbyder et personligt lederudviklingsforløb, hvor jeg støtter dig i din udvikling. Det individuelle lederudviklingsforløb består af 10 sessioner á 1-1½ times varighed med coaching, sparring, øvelser og hjemmeopgaver, hvor vi kommer omkring dine mål, forhindringer, motivation, handlemønstre, værdier, behov og trivsel.

Forløbet tager udgangspunkt i, hvad du ønsker at fokusere på. De i alt 10 sessioner er fordelt på 5 almindelige sessioner, hvor du sætter agendaen ud fra dine aktuelle issues, samt 5 temasessioner, hvor vi kommer omkring dine værdier, behov og regler samt balancen i dit liv og din karriere. Hvis du oplever et behov for flere end 5 almindelige sessioner, kan vi udelade nogle af de 5 temasessioner. På den måde bliver forløbets indhold, opbygning og øvelser skræddersyet præcis til dig.

Udvikling af hele ledergruppen

Lederudvikling kan også fokusere på den samlede stab af ledere. Det vil ofte give god mening at udvikle hele ledergruppen samtidig. Her vil det typisk give allerstørst udbytte at udvikle ledelsen både som team og som individer med teamcoaching og individuel coaching,

Målet er at skabe fælles fodslag. Det er afgørende for jeres fremtidige samarbejde, at I mærker, I står stærkt som samlet gruppe. Det er centralt, at I formulerer fælles mål, som I føler enighed og ejerskab omkring. Det er fundamentet for, at I kan være tydelige som ledere, skabe konsensus i organisationen og reelt føre virksomhedens mål ud i livet.

Udvikling af jeres ledergruppe handler også om at opnå en forståelse og en respekt for hinandens faglighed, behov og værdier. I er nødt til at kende hinandens virkelighed for at kunne forstå, acceptere og respektere den. Netop den indsigt giver en helt ny og langt mere konstruktiv baggrund for jeres samarbejde.

Lederudvikling af jer som samlet gruppe handler i høj grad om at få skabt ejerskab om såvel mål som den proces, der skal føre jer i den rigtige retning. I vil indse, at I er medspillere, ikke modspillere. Og at I kan trække på hinanden frem for at køre sololøb. Resultatet er færre interne magtkampe, mindre frustration og langt mere flow i jeres processer, dialoger og udvikling af virksomheden.

Udvikling af mellemledere

Mellemledere er et afgørende led i virksomhedens succes. Mellemlederne skal formidle ledelsens beslutninger, motivere medarbejderne og sikre deres trivsel. Men mellemlederens rolle er ofte vanskelig, netop fordi han langt hen ad vejen skal stå på mål for beslutninger, der ikke er hans egne. Og han har heller ikke har mandat til at give sine medarbejdere, hvad de ønsker, før han har vendt det med topledelsen.

Der kan også være krav eller forventninger fra topledelsens side om, at mellemlederen skal forvalte sin lederrolle på en måde, som kolliderer med hans personlighed, værdier eller eget fokus. Det giver grus i maskineriet, og det er I nødt til at adressere og tage hånd om, før mellemlederen reelt kan videreføre jeres vision ud i organisationen.

Lederen der ikke brænder for ledelse

Mange ledere brænder for deres faglighed og er passionerede inden for deres felt. Men for nogle er selve personaleledelsen et nødvendigt onde eller noget, som bare følger med, men som ikke har deres særlige fokus eller interesse.

Det kan somme tider mirakuløst fungere alligevel, men meget ofte vil det skinne igennem, at lederen ikke brænder for ledelse. Medarbejderne oplever, at de forstyrrer lederen, når de henvender sig, og til sidst holder de op, fordi deres input eller behov ikke bliver taget seriøst. Det ender i værste fald med demotiverede medarbejdere, brok, sygemeldinger og opsigelser.

Her er det så givtigt at få lederen til at indse, at hans medarbejdere vil det samme som ham, nemlig virksomhedens bedste. Men den indsigt skal mærkes og forstås indefra, før den virkelig får lederen til at ændre adfærd. Her er coaching et stærkt værktøj, fordi det fokuserer på mål, indre motivation og adfærdsændring.

Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk