Ejerledet virksomhed styrker fokus, ejerskab og teamspirit gennem teamcoaching

Efter et år med omstruktureringer og tilkomsten af nye medarbejdere oplevede de to ejerledere i ISOfilm et behov for at udvikle virksomheden som et samlet hele. 

”Vi følte behov for at blive rystet lidt sammen, blive styrket som team og få en retning på, så vi alle trak samme vej”, udtaler Lykke Schultz, der er partner i ISOfilm.

Et ønske om bedre work flow og sammenhold

Ledelsen hos ISOfilm var således ikke i tvivl om, hvad de ønskede at få ud af teamudviklingen, nemlig:

  • Fælles fodslag
  • Bedre holdånd
  • Mere sammenhold
  • Øget effektivitet

Tanken var, at medarbejderne skulle kende og forstå virksomhedens fokus i en grad, så de fik endnu større lyst til at tage ejerskab, ansvar og initiativ.

Samtidig ville Lykke Schultz og CEO Morten Schultz gerne sikre, at alle ansatte arbejdede optimalt sammen på kryds og tværs.

”Vi har nogle virkelig dygtige medarbejdere. Men dygtighed gør det jo ikke alene. Det er helt afgørende for resultatet, at alles tid, evner og ressourcer bliver bragt i spil på de rigtige tidspunkter. God projektstyring og veltilrettelagt opgaveløsning er jo til fordel både for os i ISOfilm og for vores mange ambitiøse kunder”, udtaler Morten Schultz.

Teamcoaching som det bærende element

Som det primære element i teamudviklingen valgte ledelsen i ISOfilm, at virksomheden skulle samles om en teamcoaching.

”Vi ville ud af vores vante rammer og skabe en dag, hvor vi fik sat nye mål, drøftet vores udfordringer, skabt enighed om hvilken retning vi skulle i og omsat det til konkrete og håndgribelige tiltag, som vi kunne tage direkte hjem og udføre, når dagen var slut”, forklarer Lykke Schultz.

Og det vakte begejstring blandt medarbejderne.

”De udviser større ejerskab nu. Og de ved, at vi lytter til dem. Omvendt ved de også, hvor vi er som virksomhed, og hvor vi er udfordrede. De ved, hvad vi vil som ejerledere og hvorfor vi gør, som vi gør. Den gennemsigtighed giver ro, forståelse og loyalitet fra alle begge sider”, uddyber Lykke Schultz.

Individuelle coachingsessioner til alle

Ud over teamcoachingen fik såvel ledelse som medarbejdere tilbudt individuel coaching. Formålet var, at alle kunne arbejde med hver sine individuelle indsatsområder og på den måde optimere sit fokus, sin kommunikation og sin adfærd til gavn for både dem selv, deres kolleger og ledelse.

Dermed blev der skabt et trygt rum til at arbejde med de praktiske eller mentale barrierer, der spændte ben for den enkeltes udvikling.

Et trygt og øjenåbnende forløb

Forløbet med teamcoaching og individuelle sessioner strakte sig over få måneder. Det markerede således slutningen på et hektisk år og begyndelsen på et nyt år med et øget fokus og en styrket følelse af fællesskab.

”Det har været et supergodt og behageligt forløb. Vi har fået talt om nogle af de mere ømtålelige emner på en rigtig god måde! Nu ved vi, hvor skoen trykker. Og vi kan arbejde med det”, fortæller Lykke Schultz.