Udvikling af teams

Udvikling af jeres teams er afgørende for både trivsel og performance. Teams er per definition en skrøbelig størrelse, fordi forskellige personligheder og fagligheder skal arbejde sammen. Og det kan så let gå skævt med kommunikationen, samspillet eller selve opgaveløsningen.

Derfor er det vigtigt, at I får sat teamet sammen og meget tydeligt får udviklet fælles mål, skabt ejerskab og lavet aftaler og konkrete tiltag, der kan give teamet de allerbedste vilkår.

Teamudvikling kan for eksempel fokusere på

 • Kompetencer
 • Samarbejdsmetoder
 • Arbejdsgange
 • Omgangsformer
 • Kommunikationskanaler
 • Roller
 • Værdier
 • Forståelse for hinanden
 • Teamidentitet
 • Sociale strukturer
Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk

Teamudvikling trumfer individuel udvikling

Mange virksomheder udvikler deres medarbejdere gennem eksempelvis MUS og affødte tiltag derfra. Det er bestemt en god idé og kan sjældent undværes.

Men teams har også brug for at blive udviklet som team. Hvis du vil udvikle et team, kommer du derfor ikke uden om at udvikle dem i fællesskab, hvilket rent lavpraktisk vil sige, at de skal udvikles sammen, i samme rum, samtidig og med samme agenda.

I oplever måske, at enkelte teammedlemmer har helt særskilte issues, som bør håndtere på individuelt niveau, og det vil ofte have stor effekt at gøre netop dét. Men det kan igen ikke udelukke udvikling af teamet som samlet enhed.

Samspillet i teamet er så uendeligt afgørende

Og meget kan opstå som følge af forskelligheder inden for bl.a.:

 • Kommunikation
 • Opgavefordeling
 • Opgaveløsning
 • Personlighedstyper
 • Værdier
 • Kriterier
 • Behov

Det er væsentligt at få afklaret, skabt gennemsigtighed omkring og forståelse af alle de ovenstående emner, når de potentielt spænder ben for motivation, teamwork og effektivitet. Man skal med andre ord kende hinandens situation og præmisser, før man kan forholde sig konstruktivt til hinanden.

Værktøjer og metoder til udvikling af teams

 • Individuelle rådgivende samtaler
 • Individuel coaching
 • Teamcoaching