Ledergruppe skaber konsensus gennem teamcoaching

Kreativitet og faglighed er der nok af i virksomheden smaek, der arbejder med kultur og turisme. Men CEO Else-Marie Ravn ønskede tydeligere roller og retningslinjer for drift, vækst og trivsel i virksomheden. Derfor besluttede hun at samle de fem ejerledere til teamcoaching.

Handlekraft er først godt, når strategien er på plads

Kan drive og passion være en hæmsko? Ja, hvis man som virksomheder kører derudaf med salg, kundeopgaver og ønsker om vækst uden at have klare linjer undervejs. For hvordan sikrer man så, at alle medarbejdere trækker i samme retning, og at man havner dér, hvor det var tænkt?

”Vi er fem ildsjæle, der bare gerne vil ud over stepperne. Samtidig er vi gode venner på kryds og tværs, så arbejde og privatliv flyder tit sammen for os. Derfor var der behov for, at vi stoppede op og tog en dybdegående snak om, hvordan tingene skal køre i vores virksomhed”, fortæller CEO i smaek, Else-Marie Ravn.

Ligeværdig dialog om både det gode og det svære

Det overordnede mål for teamcoachingen i smaek var at skabe klarhed og enighed omkring rollefordelingen internt blandt ejerlederne. Ved at gribe det an som teamcoaching opstod der en ligeværdig og faciliteret samtale, der sikrede, at alle kom til orde, og at udbyttet af samtalen var en klokkeklar plan for fremtiden, som alle i teamet var enige om.

Ro på bagklappen giver energi til vækst

Dialogen om roller gik langt dybere end hvem der skulle have hvilke kasketter, men adresserede i høj grad de emner, der hidtil var forblevet usagte eller uforløste i hverdagen.

Ved at italesætte frygten for at tromle, være overflødig eller sakke bagud blev det muligt at tale frygten til ro i fællesskab. Visheden om, at der ikke ligger potentielle konflikter og utilfredshed og ulmer, har skabt ro. Det giver mulighed for at fokusere energien på at skabe fremdrift og trivsel i virksomheden.

”Det var befriende at få luftet ud i alle vores bekymringer og mærke,at vi vil det samme, nemlig det som er bedst for vores virksomhed.
Det kan komme forskelligt til udtryk i hverdagen, fordi vi er forskellige personer, men i teamcoachingen fik vi cementeret, at vi er et team, som styrer efter samme fyrtårn”, uddyber Else-Marie Ravn.

Du kan læse mere om teamcoaching her.