Personprofiler og teamprofiler

 

Hvis du kender dig selv og dine kolleger og kunder, bliver det meget nemmere at lykkes som leder, medarbejder, afdeling og virksomhed. Kendskabet til hinanden øger forståelsen og gør det nemmere at motivere og tage en konstruktiv dialog, når der er udfordringer. Personprofiler og teamprofiler er det ideelle kendskabsværktøj.

Vores personlighed handler om overlevelse

Vi mennesker er flokdyr, og vi forsøger alle sammen at passe ind og blive accepteret. Nogle af os gør det ved at vise vejen, nogle får nye idéer, andre sørger for at alle trives, og atter andre sikrer, at vi træffer velovervejede beslutninger. Uanset, om vi forsøger at finde accept ved at være dygtige, søde, handlekraftige eller innovative, er det alt sammen en overlevelsesstrategi, så vi ikke bliver smidt ud af det gode fællesskab.

Hvad er en personprofil?

En personprofil kan vise, hvilke drivkræfter en person har, og hvilke tendenser personen har i forhold til adfærd og følelser. Profilen kan også skitsere vedkommendes styrker og udfordringer. Og så er den ideel til at vise, hvor vi lægger fokus, og hvor vi har nogle blindspots, som vi skal være opmærksomme på.

Dermed er personprofiler et oplagt værktøj, når vi skal forstå os selv og andre bedre.

Personprofilen dannes ud fra et online spørgeskema. Her skal man svare på en række spørgsmål om, hvordan man typisk vil handle eller tænke.

 

Hvad kan en personprofil bruges til?

En personprofil kan bruges i et væld af sammenhænge:

  • Til målrettet salg
  • Til screening af nye mulige medarbejdere i en rekruttering
  • I forbindelse med onboarding af nyansatte
  • Som afsæt for medarbejderudvikling og MUS
  • Som grundlag for coaching
  • Til teamudvikling
  • Som grundlag for differentieret ledelse
  • Til sammensætning af nye teams

Personlighedstyper

Vi mennesker er selvsagt unikke. Alligevel findes der en række tydelige fællestræk, og det er dem, en personprofil dykker ned i. Nogle af de væsentligste træk, man kan besidde, er:

En personprofil kan gøre det nemmere at være leder

Det er svært at lede i blinde. Og det er det, mange ledere risikerer at havne i, når de leder ud fra en løselig fornemmelse af, hvordan deres medarbejdere fungerer og tænker. Det er langt nemmere at lede, når du kender dine medarbejderes drivkraft og ved, hvordan du kan motivere, anerkende og konflikthåndtere, så det passer til hver enkelt medarbejders evner, styrker og personlighed.

Det gør det samtidig nemmere at fordele opgaver, ansvar og roller, når du som leder ved, hvilke styrker hver af dine medarbejdere har. For ikke at tale om, når der skal sammensættes teams.

Værdi for medarbejdere og teams

Værdien i en personprofil gælder ikke kun for ledelsen. Også medarbejderne får gavn af at kende sig selv og hinanden mere dybdegående. Mange konflikter og megen modstand opstår, fordi vi ikke forstår hinandens drivkraft eller behov. Her kan en personprofil skabe forståelse og respekt og gøre det nemmere at kommunikere og samarbejde på kryds og tværs af personligheder.

Samtidig giver personprofilen indsigt i egne evner og adfærdsmønstre, og det er det ideelle udgangspunkt for at skabe en positiv udvikling. Når man har viden og overblik over, hvorfor man agerer som man gør, det er i langt højere grad muligt at justere på sin adfærd fremadrettet.

 

Workshop med teamprofil

En workshop er oplagt, når et team, en afdeling eller en virksomhed skal lære hinanden bedre at kende. Her får alle hver især lov at dykke ned i deres egne personligheder, samtidig med at man lærer hinanden bedre at kende med udgangspunkt i de personlige profiler.

Det giver et fælles sprog at tale ud fra, som strækker sig langt ud over varigheden af en workshop. Ved at forstå og anerkende vores forskelligheder og ligheder er det langt nemmere at være konstruktiv og have en åben dialog i dagligdagen. Det sikrer færre konflikter, bedre teamwork og et styrket flow i opgaveløsningen.

Hvilken personprofil skal man vælge?

Der findes et væld af værktøjer til personprofiler. Det væsentlige er at sikre, at den bagvedliggende teori og ”motor” er i orden, så resultatet rent faktisk er retvisende. Og så får man det bedste udbytte, hvis profilen har den rette balance mellem at gå i dybden og samtidig være enkel at forstå og huske for modtageren.

Derudover giver det god mening at sikre, at man via samme system kan få mere end blot de gængse personprofiler og teamprofiler. Blandt andet kan det være relevant med IQ-test, hvis I har brug for at vide, hvor på spektret et potentiel ny medarbejder ligger. Derudover kan det være værdifuldt med et rekrutteringsværktøj, hvor I kan kortlægge, hvordan jeres ideelle nye kollega skal være, så I kan screene jobsøgere op imod denne idealprofil.

Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk