IT-konsulenthus styrker teamwork gennem teamcoaching

Vækst er som regel positivt. Men vækst kan også skabe udfordringer, som det er værd at tage hånd om i tide. Det digitale konsulenthus Novicell oplever stor vækst, og det betyder både nye medarbejdere og nye teamsammensætninger. For at give samarbejdet de bedste betingelser har chefen for Inbound Marketingteamet hos Novicell valgt at benytte sig af teamcoaching.

Nyt team i hurtig vækst

Fra nul til fem personer på et år. Sådan tegner vækstkurven sig i teamet for Inbound Marketing hos Novicell. De fleste teammedlemmer er samtidig nyansatte i virksomheden, og derfor har teamchef Marianne Holmgaard Hahn fokus på den særlige udfordring i at konsolidere og skabe en teamfølelse midt i en travl hverdag.

Samtidig består teamet af fagpersoner med forskellige spidskompetencer. For at kunne levere de optimale løsninger til kunderne og samtidig sikre de bedst tænkelige interne arbejdsgange, var der brug for et større kendskab til hinandens kompetencer.

Derfor tog Marianne Holmgaard Hahn, initiativ til at teamet skulle coaches i fællesskab.

”Risikoen ved at køre derudaf og gøre som man plejer er, at arbejdet bliver mindre effektivt. Især hvis man er i tvivl om, hvad ens nærmeste kollegaer render rundt og laver. Og i en virksomhed, som lever af at sælge timer, har vi naturligt nok et stort fokus på tidsforbrug. Men i virkeligheden øger det produktiviteten, at vi har styr på, hvad hinanden kan og gør, så vi kan udnytte hinandens kompetencer. Der er ekstremt meget motivation, synergi og ejerskab at hente ved at inddrage hele teamet i de strategiske overvejelser”, siger Marianne Holmgaard Hahn.

Fælles mål og konkret handleplan

Fælles mål, ejerskab og en konkret handleplan var formålet med teamcoachingen i Inbound Marketingteamet, som i fællesskab skulle drøfte

  • Fælles mål
  • Forhindringer for at nå målet
  • Motivation for at nå målet
  • Mønsterbrud – både mentalt og praktisk
  • Nye alternativer
  • Handleplan og commitments

Forhindringer skal frem i lyset

Ved at debattere og belyse punkterne et for et kom teamet i dybden med ikke kun deres mål og motivation, men også hvilke sten på vejen de skulle fjerne, og hvordan de på en innovativ måde kunne skabe nye alternativer, der bragte dem tættere på målet.

En forhindring var, at man i travle tider har tendens til at gøre, som man plejer frem for eksempelvis at tage en ny kollega med på en opgave eller på et kundemøde. Derudover betød den hurtige vækst, at der endnu ikke var fastlagte processer og arbejdsgange, som teamet kunne læne sig op ad.

Når coachingen på denne måde bringer forhindringerne frem i lyset er der mulighed for at håndtere dem på en konstruktiv måde, der forholder sig til realiteterne frem for at idealscenarie.

Nye tiltag der skal understøtte målet

Brainstormen om mulige nye alternativer kom omkring forslag som fælles kompetencekatalog, casefremlæggelser internt i teamet, regler om at invitere en ny kollega med på nye opgaver og fælles månedsmøder som team udenfor huset.

Alle ideer kom fra teamet selv, og netop den mulighed for at få indflydelse er grobund for at langt større ejerskab, end når nye tiltag udstikkes ovenfra.

Konkret handleplan skaber optimisme og ejerskab

Sidste skridt i teamcoachingen var at udforme en konkret handleplan, der skitserede, hvilke skridt teamet skulle igennem for at nå i målet. Et vigtigt kodeord for handleplanen var enighed, så alle i teamet bakker op om de prioriterede aktiviteter.

For hvert nyt tiltag blev der tildelt en tovholder og en deadline for at sikre, at de mange gode idéer ikke fik lov at løbe ud i sandet eller blive glemt i en travl hverdag.

Fornyet drive og ro i teamet

Udbyttet af teamcoachingen var tydelig for hele teamet, der understregede, hvor givtigt det var at få defineret fælles mål og omsat det til en handleplan, så alle i teamet ved, hvor de skal hen og hvordan det skal lykkes. Den vished skabte både ro men også stor fornyet energi i teamet.

”Senest har vi brugt et teammøde på at kigge ud over vandet fra en badebro– simpelthen fordi vi skulle ryste rutinerne af os for at sætte gang i nye, kreative idéer.
Af vores coachingdag lærte vi, at det at pille ved de små ting og gøre tingene bare lidt anderledes, betyder det en verden til forskel” uddyber Marianne Holmgaard Hahn.

Du kan læse mere om teamcoaching her.