Loading...
Om2018-11-13T10:53:59+00:00

Styrket samarbejde og fokus for ledere og teams

Jeg hjælper mine kunder med at effektivisere og øge trivslen, fordi jeg er dygtig til at sætte fingeren på det ømme punkt, og fordi jeg har værktøjerne til at hjælpe kunderne videre. Det bunder i min erfaring som HR-chef og min uddannelse til erhvervscoach og min nysgerrige tilgang til andre mennesker.

Jeg har oplevet rigtig mange virksomheder, hvor brok og mistillid og manglende fokus har stjålet både tid og energi, som burde have været lagt i at løse kerneopgaven.

Jeg oplever også, at det er svært for ledere og teams selv at løse de her issues. Ofte kører dialogen i ring, eller man når frem til en løsning uden at have fået etableret ejerskab undervejs, og så forandrer det reelt ikke noget som helst i hverdagen.

Fordelen ved at bringe mig i spil er, at I får en ligeværdig dialog, hvor alle føler sig hørt. Jeg kender erhvervslivet og kan tale ind i jeres virkelighed, og jeg er god til at få mennesker til at være ærlige.

Samtidig har jeg et knivskarpt fokus på, at dialogen skal munde ud i en konkret handleplan, som alle kan bakke op om. Jeg er god til at skabe konsensus og ejerskab om de tiltag, I skal have sat i værk, så alle i teamet rent faktisk er motiverede for at omsætte planen til handling.

Når jeg coacher teams og ledere, så kommer jeg ikke og fortæller dem, hvad de skal gøre. Jeg kommer heller ikke udruller store teorier eller bruger to dage på at oplære dem i et nyt kulturværktøj. Min tilgang er at tage direkte fat der, hvor mine kunder oplever et behov.

Vi drøfter, hvor det gør ondt, og hvor de gerne vil hen. Og så coacher jeg teams og ledere ud fra det fokus. Det har jeg for eksempel gjort ved Novicell, hvor et enormt ambitiøst og dygtigt team havde brug for at få et fælles fokus og vished om, hvad der var kerneopgaven og hvordan de skulle løse den. Resultatet var meget højere motivation, arbejdsiver og teamspirit.

Jeg tager fat der, hvor der er størst udbytte at hente. Det er effektivt og det virker. Og det er value for money.

Ring og tag en uforpligtende snak på

40 44 35 22