Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling er andet og mere end bare MUS. Den årlige medarbejderudviklingssamtale er bestemt værd at afholde, men for rigtig mange ledere og medarbejdere bliver samtalen en pseudomanøvre, fordi begge parter ved, at den årlige MUS reelt ikke kommer til at flytte noget i hverdagen.

Det kan skyldes flere ting. Måske er der ikke det rette setup i organisationen til at få de nye indsigter og aftaler fra MUS omsat til konkret handling og forandringer i hverdagen. Eller måske er hverken lederen eller medarbejderen tilstrækkeligt ærlige i løbet af samtalen.

Begge dele er der heldigvis råd for. Men det kræver en bevidst indsats. Det kræver først og fremmest en strategisk stillingtagen til, hvad MUS skal bruges til og hvordan. Og så fordrer det, at der bliver udviklet et lavpraktisk setup, hvor alle ved, hvordan opfølgningen på MUS skal foregå.

Coaching som værktøj til medarbejderudvikling

En meget effektiv tilgang til medarbejderudvikling er coaching. Her drøfter jeg som erhvervscoach først med ledelsen, hvilken retning de ønsker, at medarbejderen skal udvikle sig i. Ud fra den rammesætning hjælper jeg medarbejderen med at formulere nogle helt konkrete udviklingsmål, der falder inden for de rammer, som ledelsen har opstillet. Og så coacher jeg medarbejderen til at nå de mål.

Effekten er, at ledelsen har indflydelse på, hvilken retning medarbejderen udvikler sig i, og at medarbejderen selv får indflydelse på, hvordan han vil nå de opsatte mål. Det skaber loyalitet, ejerskab og motivation hos medarbejderen.

Medarbejderudvikling kan have mange forskellige fokuspunkter:

  • Faglig udvikling
  • Medarbejderens funktion i virksomheden
  • Rollen som teamplayer
  • Medarbejderens tilgang til jobbet
  • Evnen til samarbejde
  • Kommunikation med ledelse, kunder og kolleger
  • Rollen som kulturbærer
  • Medarbejderen som kollega

Medarbejderudvikling an foregå individuelt, men det kan med fordel også ske som samlet team eller afdeling. Læs mere om teamudvikling her.

Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk