Organisationsudvikling

Formålet med organisationsudvikling er selvsagt at toptune organisationen, så både ledelse og de øvrige medarbejdere har de optimale vilkår for at udleve virksomhedens mission og nå de opsatte mål. Når vi udvikler individerne i en organisation, udvikler vi samtidig organisationen. Det optimale er dog at udvikle både på individniveau og på andre niveauer.

Når hele organisationen skal udvikle sig, er det nødvendigt at dele det op i lag. I kan vælge at dele jer op i topledelse, mellemledelse og medarbejdere og udvikle på den baggrund. I kan også vælge at opdele organisationen i faggrupper eller afdelinger som eksempelvis projektledere, salg, HR eller økonomi. Endelig kan I vælge at opdele organisationen ud fra, hvilke projekter eller kunder medarbejderne arbejder med.

Fokus i organisationsudviklingen

Tilgangen til organisationsudvikling bør naturligvis afhænge af, hvor i organisation der er behov for udvikling, og hvad jeres primære fokus i udviklingen skal være. Med uanset hvordan I griber organisationsudviklingen an, handler det grundlæggende om at sikre, at både ledelse og medarbejdere har

  • Det rette videns- og kompetenceniveau
  • Kendskab til missionen
  • Fælles mål og fokus
  • Forståelse af kerneopgaven
  • Forståelse af egen funktion
  • Forståelse for kollegernes rolle
  • Motivation for opgaven
  • Evnen til at udleve virksomhedens værdier i praksis
  • Undgåelse af silotænkning
  • Stærkt teamwork og samspil på tværs

Tilbage til kerneopgaven

Rigtig mange ledere og medarbejdere tror, de kender deres kerneopgave, og at de løser den på bedste vis, mens de i virkeligheden rammer forbi målet. Det kan skyldes, at de ikke har forstået opgaven tilstrækkelig godt. Eller at de kommer til at miste fokus og køre på autopilot, hvor gamle rutiner eller egne agendaer tager over. Den manglende evne til at løse kerneopgaven kan selvfølgelig også skyldes en mangel på viden og kompetencer.

Det er alt sammen issues, der vil komme op til overfladen i forbindelse med organisationsudvikling, og som det derfor bliver muligt at tage hånd om. Det kan blandt andet ske gennem uddannelse, værdiarbejde, vejledning og coaching.

Effekten af organisationsudvikling

Organisationsudvikling skal skabe en frisk start, hvor alle bliver bevidste og enige om virksomhedens fokus og om fordeling af metoder, roller, timing og ansvar for hver afdeling eller faggruppe. For det er ude i hverdagen, at den virkelige forandring skal finde sted.

Her er det så givtigt at få lederen til at indse, at hans medarbejdere vil det samme som ham, nemlig virksomhedens bedste. Men den indsigt skal mærkes og forstås indefra, før den virkelig får lederen til at ændre adfærd. Her er coaching et stærkt værktøj, fordi det fokuserer på mål, indre motivation og adfærdsændring.

Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk