Teamcoaching

Når et team eller en afdeling skal samarbejde bedre, være mere effektive, trække i samme retning eller have færre konflikter, giver det bedst mening at udvikle dem i fællesskab. Her er teamcoaching et stærkt redskab, fordi det samler teamet, gruppen eller afdelingen og udvikler dem sammen.

Det giver en følelse af fællesskab, når udviklingen sker i samspil. Og netop den samhørighed og teamspirit er guld værd, når hverdagens opgaver og udfordringer skal løses. Det glider lettere, når man har respekt for hinanden og er motiverede for det samme mål.

Teamcoaching sikrer også, at der bliver skabt mere gennemtænkte løsninger, fordi teamet udvikler deres nye processer, værdier eller roller i fællesskab. Der bliver taget højde for alle aspekter, og alle kommer til orde. Og det giver ejerskab for resultatet.

Teamcoaching kan for eksempel adressere

 • Konflikter
 • Forskelligt fokus i teamet
 • Manglende motivation
 • Bagtaleri og brok
 • Manglende respekt for hinandens arbejdsgange og behov
 • Dårlig udnyttelse af hinandens ressourcer og viden
 • Intern konkurrencementalitet
 • Siloarbejde
 • Forskellig tilgang til opgaverne
 • Personlighedstyper støder sammen

Fordele ved coaching som team:

 • Fælles mål
 • Større åbenhed
 • Gennemsigtighed
 • Fælles handleplan
 • Ejerskab
 • Forståelse for hinandens arbejdsgange
 • Øget samhørighed og teamspirit
 • Større tillid og nemmere konflikthåndtering i hverdagen
 • Nye kreative arbejdsgange som gruppe
Anne Back
Anne Back
40 44 35 22
anne@anneback.dk