Boost trivsel og performance med en huscoach

Tendensen med at ansætte en fast huscoach er stigende. Ikke mindst blandt de større virksomheder. For dem er den løbende coaching af medarbejderne en naturlig del af at sikre et godt arbejdsmiljø og en effektiv og toptunet medarbejderstab. Men også de små og mellemstore virksomheder har gavn af at tilbyde deres medarbejdere støtte til at fokusere, bevare motivationen og udvikle sig.

Det er efterhånden udbredt, at virksomheder har en fast massør, der kommer forbi hver anden fredag og håndterer medarbejdernes nakkespændinger. Men hvis man ønsker den gode performance fra motiverede og afbalancerede medarbejdere, skal der mere end god massage til. Medarbejderne skal støttes til at yde deres bedste og trives. Det er her, huscoachen kommerind i billedet.

Vi ved alle sammen godt, at det er klogt at tage ting i opløbet. Og at prisen for ikke at gøre det, kan være høj. Som virksomhed er prisen oftest

 • Dårlig performance
 • Dalende motivation blandt medarbejderne
 • Opsigelser
 • Brok
 • Mistrivsel
 • Sygemeldinger
 • Konflikter

Det er synd og skam. Ikke mindst fordi det faktisk er overraskende nemt at gøre noget ved. Alt der skal til er et kontinuerligt fokus på at håndtere issues, før de vokser sig store, og løbende sikre, at medarbejderne er motiverede, fokuserede og i trivsel.

Konceptet og formålet med en huscoach

For at give grobund for glade medarbejdere, der kan yde en god indsats og udvikle sig undervejs, ansætter stadigt flere danske virksomheder en erhvervscoach. Coachen kommer i virksomheden et par gange om måneden, hvor medarbejderne kan booke sessioner efter behov.

Muligheden for at snakke om det, der dræner eller forstyrrer én, betyder at man efterfølgende kan vende tilbage til sit arbejde med fornyet overskud, fokus og motivation. Coachingen er på den måde en problemknuser og et energiboost.

Coaching styrker både virksomheden og medarbejderne

Gevinsten ved at have en huscoach er todelt. Indledningsvist handler det naturligvis om at give virksomheden de bedste forudsætninger for at trives og eventuelt vækste. Den jævnlige coaching af medarbejderne skaber blandt andet

 • Øget performance
 • Bedre trivsel
 • Fastholdelse af medarbejderne
 • Motivation
 • Teamspirit
 • Udvikling af medarbejderne
 • Stærk kultur
 • Loyalitet

Alt sammen noget, der gavner virksomheden i stor stil. Men gevinsten stopper i sagens natur ikke her. Enhver medarbejder, der bliver coachet løbende, vil opleve gevinsten på egen krop i form af øget glæde, motivation, dedikation og lyst til at yde.

Hvad skal medarbejderne coaches på?

Coaching af medarbejderne handler om at give dem gode vilkår for at passe deres arbejde. Derfor fokuserer vi i coachingen på, hvad der skal til for, at hver enkelt medarbejder har de rette vilkår og det rette mindset for at kunne gøre netop det.

Vi ved alle, hvordan det kan nedsætte vores performance eller trivsel, når der er noget, der støjer – enten på jobbet eller privat. Og det er den støj, coachingen skal være med til at minimere. Hvad enten det drejer sig om

 • Samarbejdsvanskeligheder med kolleger
 • Dårlig relation til ledelsen
 • Usikkerhed på egne evner
 • Tvivl om ens rolle i virksomheden
 • Ineffektivitet
 • Private issues

Målet med coachingen er at bane vejen for, at medarbejderen kan yde en god arbejdsindsats, der ikke forplumres af enten lavpraktiske eller mentale sten på vejen.

Fortrolighed er nøgleord i coaching

En huscoach har fuld tavshedspligt. Det betyder, at medarbejdernes coachingsessioner er et fortroligt rum, hvor de kan tale frit og få luft for frustrationer og tvivl. Netop tavshedspligten er helt afgørende for, at medarbejderne har tillid til coachen. De skal vide med 100 procents sikkerhed, at intet kommer videre til ledelsen.

Det kan være svært at acceptere som leder, at man ikke kan få indsigt i medarbejdernes situation, tanker eller holdninger. Men tavshedspligten er for virksomhedens eget bedste. De emner, der bliver taget op i coachingen, skal netop håndteres af coachen – ikke af virksomhedens ledelse. Og derfor er der ingen grund til, at I bliver informeret om, hvad coachingen fokuserer på. Medmindre naturligvis at medarbejderen undervejs i coachingen når frem til, at der er ting, han er nødt til at dele med jer for at kunne performe optimalt. Men det vil altid være medarbejderens eget valg.

Hvad er det coaching kan?

Coaching kan feje småting af vejen, som har føltes store. Og coaching kan hjælpe medarbejderne med at indse, at når de møder en mur, kan de kravle over eller udenom. Der er altid en handlemulighed, som er bedre end at brokke sig, give op, blive demotiveret eller føle modstand.

Derfor er mit råd til virksomheder dette: Hjælp jeres medarbejdere med at styrke deres fokus, bevare deres motivation, udvikle sig i jobbet og bidrage positivt som kollega.

Gevinsten I får som virksomhed er

 • Minimering af brok
 • Færre sygemeldinger
 • Øget motivationen
 • Styrket fokus
 • Håndtering af issues, der stjæler medarbejdernes koncentration
 • Øget loyalitet fordi I hjælper jeres medarbejdere med det, de kæmper med
 • Et frirum for medarbejderne hvor de kan tale frit og få et mere realistisk blik på deres issues
 • Hjælp til at medarbejderne kan komme videre frem for at cykle rundt i samme onde cirkel
 • Højnet ansvarsfølelse blandt medarbejderne

Recent Posts

Kontakt mig

Interesseret i at vide mere?

Ring og få en uforpligtende snak på

40 44 35 22

2019-01-25T08:55:19+00:00