Interview med Simon Maegaard

Copywriter og kommunikationsstrateg med virksomheden ARTInn

Hvad oplever du er den største udfordring i SMV’erne anno 2018?

At omstille sig digitalt og forstå udbyttet af at være synlig på sociale medier mm. Der ligger meget mere i storytelling, end firmaerne regner med. Herunder interaktion direkte med kunderne, opbygning af tillid hos masserne, tilstedeværelse i menneskers bevidsthed – alt sammen noget, der kan omsættes til kroner og øre på den lange bane.

Hvad oplever du, ledere synes er mest udfordrende ift. ledelse?

At vise reel tillid til deres medarbejdere. Det er ikke ledernes opgave at overvåge og holde øje med deres medarbejdere. Det er derimod deres opgave at motivere igennem tillid og forståelse for den enkeltes særlighed. Her opstår den naturlige ekstra indsats, som kan rykke en organisation til et nyt level!

Hvor ser du et særligt udviklingspotentiale i små og mellemstore virksomheder i forhold til ledelse?

Den korte afstand imellem direktør og medarbejdere.

Hvornår mener du, ledere burde trække mere på eksterne eksperter?

Når en virksomhed bliver for stor, eller når en mindre virksomhed føler, at de er groet fast i deres egen “gode idé”/”sikre produkt”. Intet er sikkert i vores tider.

Hvad er dit bedste råd til ledere og HR-chefer?

Alliér jer med mennesker, der har øje for fremtiden.

Recent Posts

Kontakt mig

Interesseret i at vide mere?

Ring og få en uforpligtende snak på

40 44 35 22

2019-03-31T09:06:01+00:00