Hvad styrer dine medarbejdere?

Vi mennesker er alle drevet af noget forskelligt. Det kan give grobund for fantastisk teamwork, løften i flok og utrolige resultater. Desværre kan det også være grundlag for frustration, konflikter og forventninger, der ikke bliver mødt. Ved du som leder, hvad der driver dine medarbejdere? Hvordan de tænker? Hvordan de vil ledes? Og hvordan du bedst kommunikerer med dem?

Rød, gul, grøn og blå. Så enkelt kan det siges, når vi taler om, hvad der driver os. For vi mennesker har hver især et mix af fire grundlæggende drivkræfter. Det er dem, vi kender fra personprofilernes kulørte cirkeldiagrammer. Alligevel (og naturligvis) er det mere komplekst end som så, og her er det, at gaven ligger gemt.

Når du ikke forstår dine medarbejdere, vil der uvægerligt opstå irritation, misforståelser og utilfredshed imellem jer. Hvis ikke hos dig, så hos dem. Måske synes de, du er for hård? For blødsøden? For flyvsk? Og du synes måske, de er for detaljeorienterede, for ustrukturerede eller for selvpromoverende? Det har alt sammen sin årsag, og når I lærer, hvordan I hver især er stykket sammen, åbner der sig en verden af muligheder for forståelse, konstruktivt samspil og ikke mindst langt mere helhedsorienterede løsninger og resultater.

Værktøjet til gensidig forståelse

Hvordan lærer du så at forstå dine medarbejdere? Og måske give dem et indblik i, hvorfor du selv tænker, reagerer og handler som du gør? En nem, hurtig og evidensbaseret smutvej er at udfylde personprofiler og teamprofiler. Her får I et tydeligt billede af, hvilke drivkræfter, der fylder hos jer hver især. Og I får et faktuelt grundlag for at tage en snak om, hvordan I sammen udnytter jeres styrker og lærer at bygge bro mellem jeres forskelligheder.

Samtidig får I sparring og dialogøvelser fra en ekstern konsulent, der er uvildig og objektiv, og som kan åbne alles øjne for, at det er tid til en mere konstruktiv tilgang for at skabe gensidig forståelse.

I har brug for alle fire drivkræfter

Ethvert team og enhver virksomhed har brug for alle typer af kompetencer. De fire drivere er ofte beskrevet som:

  • Handlekraft og målfokus
  • Nytænkning og udadvendthed
  • Samarbejde og procestankegang
  • Kontrol og faktabevidsthed

Vi har alle sammen elementer af de fire drivkræfter i os. Men nogle mere end andre.

At se, hvad der driver jer hver især givet fornyet respekt og forståelse for hinandens roller, bidrag og vigtighed i teamet eller organisationen. Der er brug for alle aspekter, og det centrale er at skabe forståelse for, hvordan I hver især kan bidrage positivt og konstruktivt uden at spænde ben for hinanden eller køre skævt i kommunikationen undervejs.

Teamprofiler viser, hvor årsagen til eventuelle konflikter ligger begravet. Men også hvor I finder guldet!

Recent Posts

Kontakt mig

Interesseret i at vide mere?

Ring og få en uforpligtende snak på

40 44 35 22