Hvad er en teamprofilworkshop?

Kunne dit team have gavn af at kende hinanden bedre? Have større fælles forståelse på kryds og tværs? Måske er der konflikter – eller ”bare” et manglende samspil mellem alle i teamet? Det koster på effektiviteten, motivation og trivslen.

En god måde at styrke et teams interne forståelse og samspil er gennem en teamprofil.

Teamprofilen er en sammenlægning af hvert enkelt teammedlems individuelle personprofil.

En teamprofil viser hvilke styrker og ressourcer et team har, og hvilke svagheder og udfordringer teamet kan have.

Hvad sker der på en teamprofilworkshop?

På en teamprofilworkshop fortæller jeg om de forskellige persontyper, der findes. Hvad driver dem? Hvilke forcer har de? Og hvilke blindspots?

Herefter drøfter teamet hvor de tror de selv og kollegerne ligger placeret i forhold til de forskellige typer af personligheder.

Dyk ned i jeres egne og hinandens profiler

Næste skridt er, at hvert medlem i teamet får udleveret sin egen profil og får lov at dykke lidt ned i den. Herefter deler de det, som de synes har værdi for deres teammedlemmer at vide om dem.

Det kan være aspekter som “hvad motiverer mig”, “hvad dræner mig”, “hvad udfordrer mig”, “hvordan kan I bedst støtte mig” osv.

Udbyttet er kendskab, fortrolighed og gensidig respekt

Værdien af en teamprofilworkshop er, at man lærer sig selv og sine kolleger at kende.

Man forstår pludselig, hvordan man tænker og handler, som man gør. Og man får en langt større forståelse af, hvad de andre i teamet bidrager med.

Samtidig får man en forståelse for, hvorfor man somme tider kan gå skævt af hinanden. Og man får input til, hvordan man kan kommunikere langt mere konstruktivt fremover.

Et team der har været igennem en teamprofilworkshop har taget syvmileskridt i forhold til at kende og forstå hinanden. Og det er alfa omega når man skal kunne samarbejde i hverdagen.

Samtidig er der skabt respekt for, at forskellighed er en værdi for det samlede team.

Hvis du har lyst, kan du læse cases om teamprofilworkshops lige her.

Recent Posts

Kontakt mig

Interesseret i at vide mere?

Ring og få en uforpligtende snak på

40 44 35 22